W odwiedzinach u naszych parterów z Aviagen Turkeys

Najnowsze techniki selekcji genetycznej, produkcja komercyjnych linii indyków, poprawa konkurencyjności – to tylko kilka z wielu tematów, o jakich dyskutowaliśmy podczas wizyty w Wielkiej Brytanii.

Aviagen Turkeys to wiodący na świecie dostawca indyczych stad zarodowych i jeden z kluczowych partnerów firmy GERCZAK Nord-Pol Hatchery. Wzajemna współpraca układa się wzorcowo i owocuje wieloma sukcesami. Obie strony konsekwentnie pracują nad jej zacieśnianiem i rozwojem.

Jednym z przykładów była nasza ostatnia wizyta w Wielkiej Brytanii, gdzie mieści się główna siedziba spółki. Tam też funkcjonują jej najważniejsze fermy zarodowe. Zostaliśmy zaproszeni, aby lepiej poznać stosowane rozwiązania i standardy oraz wymienić się doświadczeniami.

Gospodarze zaprezentowali nam najnowsze techniki selekcji genetycznej stad rodzicielskich indyków BUT-6. W tym celu wykorzystywane są, m.in. stacje żywienia i pojenia, które rejestrują spożycie paszy i wody przez każdego z ptaków oraz technologia lixiscope, umożliwiająca identyfikację klinicznej i subklinicznej dyschondroplazji kości piszczelowych. Przyglądaliśmy się też tradycyjnym sposobom selekcji genetycznej, m.in. za pomocą oceny chodu, czy wydajności mięsa piersiowego.

Zwiedzaliśmy również fermy testowe Aviagen Turkeys, na których utrzymywane są komercyjne linie indyków rasy ciężkiej BUT-6 i Nicholas. Ptaki mają ponadprzeciętną wagę, co przyczynia się do poprawy konkurencyjności wydajności hodowlanej. Mieliśmy także okazję zobaczyć produkty testowe – TP7 i TP9, jak również z rasy średnio-ciężkiej Premium oraz Nicholas 300.

Zapoznaliśmy się z liniami indyków kolorowych firmowanych marką Hockenhull Turkeys , które cieszą się niezwykłym zainteresowaniem konsumentów na Wyspach Brytyjskich, zwłaszcza w okresie świątecznym.

Było to niezwykle pouczające i przydatne spotkanie. Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mieli możliwość, aby zobaczyć się w podobnych okolicznościach.